Bloc


Evitar avaries del filtre anti-partícules

Publicat per 5:36 pm Actualitat, Blog, Consells | 0 comentaris

Evitar avaries del filtre anti-partícules

 

Avui en dia, i després de la normativa d’emissions Euro VI, és una mica complicat parlar els filtres de partícules dels dièsel sense fer referència a tots els elements que integren els sistemes anti-contaminació d’un motor dièsel. Però en aquest article ens centrem en el filtre de partícules que ha causat molts mals de cap als propietaris de cotxes dièsel. Però, per què són tan problemàtics els filtres de partícules? Com podem evitar les seves avaries?

 

 • Com funciona un filtre de partícules

 

Imagina’t un filtre de partícules com una esponja que absorbeix sutge i partícules sòlides derivades de la combustió que, si no fos així, acabarien a l’atmosfera o al nostre sistema respiratori.

 

Ara pots arribar a entendre per que és tan important aquest filtre anti-partícules, però què passa si aquesta esponja està sempre atrapant partícules? Evidentment arribarà un moment que es saturarà i farà falta netejar-lo.

 

 • Com funciona el sistema anti-contaminació del teu cotxe dièsel

 

Abans de comprar-te un cotxe dièsel seria convenient informar-te de com funciona el sistema anti-contaminació, ja que a la llarga et pots estalviar molts problemes. Poques vegades el venedor ens farà cinc cèntims d’aquest tema si no li preguntem o no ens informem abans.

 

És important aquest coneixement per evitar alguns ensurts, com per exemple, que comprem un cotxe amb AdBlue (cada vegada més habitual) i el dipòsit s’hagi acabat abans de fer la pròxima revisió periòdica. Inclús en un cotxe sense AdBlue has de ser conscient que és important tenir certs hàbits, o ser curosos, per evitar avaries, com les que afecten als filtres de partícules en qüestió.

 

El filtre anti partícules absorveix la brutícia de la combustió

 

 • Deixa que el teu filtre es regeneri automàticament.

 

Els dièsels moderns incorporen diferents tècniques que estan destinades a la regeneració del filtre de partícules, és a dir, netegen la “brutícia” acumulada en aquella “esponja”.

 

Aquest funcionament del teu cotxe pot portar-nos al coneixement de la tècnica de regeneració automàtica del filtre de partícules, i a la resposta a la pregunta del començament, de com es neteja aquesta “esponja”. Penseu que el filtre de partícules ha anat acumulant porqueria i altres partícules sòlides, i evidentment, en un moment precís s’haurà saturat.

 

El teu cotxe és capaç d’identificar aquesta situació, i en un moment donat activa un sistema de regeneració que s’encarrega de netejar el filtre. I com ho fa? La tècnica consisteix en augmentar la temperatura dels gasos de l’escapament on hi ha el sutge, per tal de fer la combustió i que les partícules sòlides s’oxidin. El teu cotxe ja tindrà un protocol per a seguir aquest procediment, com ajustar els cicles d’injecció, regular l’alimentació d’aire en admissió, desactivar la recirculació de gasos, elevar el règim del motor, o inclús adaptar la pressió de sobrealimentació per que no notem un augment en el règim del motor. I tot això passa amb l’objectiu d’arribar a una temperatura més elevada en els gasos d’escapament.

 

El recomanable en aquests casos és que si el nostre cotxe ha començat el procés de regeneració no l’aturem, és a dir, continuem circulant. El procés pot durar uns minuts, a més a més, d’alguns símptomes que denoten que s’està produint el procés de regeneració, alguns cotxes ens avisen per algun indicador del quadre d’instruments. En altres cotxes no passa res si aturem la regeneració i deixem que comenci quan arranquem de nou. Per això és tan important entendre com funcionen els aquests cotxes i el significat de les icones que apareixen en el quadre d’instruments.

 

 • Evita conduir per la ciutat, o al menys ajuda a que el filtre es regeneri naturalment

 

Els trajectes curts i per ciutat no ajuden a la regeneració del filtre, i augmenten la seva saturació.

 

Conduir per ciutat posa a prova contínuament als sistemes anti-contaminació del teu cotxe. Ja que és l’entorn més propici per a que elements com el filtre de partícules s’obstrueixi. Parlem de trajectes on hi ha baixa càrrega del motor, amb temperatures d’escapament baixes que impedeixen que es faci una correcta neteja i regeneració del filtre. Aquests trajectes poden fer que els períodes entre processos de regeneració s’escurcin, i també s’escurci la vida útil del filtre de partícules.

 

Per aquest motiu pensa bé si, per l’ús que li faràs al cotxe (trajectes curts o per ciutat), necessites realment comprar-te un dièsel.

 

Un bon consell, en tots els casos, es intentar buscar un règim més alt del motor, que permeti que el sistema anti-contaminació arribi a temperatures més altes i es regeneri, de tant en tant. Un altre advertiment, es conduir de tant en tant per carretera.

 

 • Revisar el nivell d’oli del cotxe

 

Si veus que el nivell d’oli del motor augmenta és possible que no funcioni el filtre de partícules.

 

A vegades la regeneració implica que part del combustible entra al circuit d’oli del motor, lo que a la llarga, si aquest combustible no s’evapora, pot perjudicar la lubricació del motor.

 

El nivell d’oli sempre ha d’estar entre les dues senyals de la vareta del mínim i màxim, és a dir, no pot estar ni per damunt i per sota.

 

 • Si el teu cotxe dièsel no funciona correctament, ves al taller

 

Els tallers poden detectar, la majoria de les vegades, el mal funcionament del filtre de partícules abans que l’avaria sigui més greu, per tant, pugui ser més cara i problemàtica. Si detectes que del tub d’escapament surt fum fosc o dens, que el règim del motor pugi habitualment durant la marxa, o que els períodes de regeneració es produeixin cada poc temps, és aconsellable anar al taller i consultar-ho.

 

Una cosa tan senzilla com un diagnòstic del motor pot revelar si el filtre de partícules no està funcionant correctament, i inclús els tallers tenen un sistemes que poden regenerar el motor efectivament per allargar-li la vida.

 

 • Extra: no anul·lis el filtre de partícules

 

Per problemes que doni el filtre de partícules (com els que hem anomenat anteriorment) no hauries d’anul·lar-lo.

 

Per què? Les ITV estan vigilant el buidat dels filtres de partícules i que alguns tallers estan practicant. I has de saber que, el filtre de partícules està dissenyat per evitar greus problemes de contaminació i de salut. L’únic que aconsegueixen els que eliminen el filtre anti-partícules es embrutar més l’aire de les nostres ciutats, i perjudicar la salut de tots. Per no parlar que és il·legal, ja que vulnera les especificacions de contaminació i emissions per les que va ser homologat el cotxe, i les ITV poden identificar i inspeccionar els cotxes amb el filtre de partícules anul·lat i evitar que circuli.

 

Ja pots veure la importància que té el filtre de partícules avui en dia. Per tant, el consell que et donen és: ves al taller en el moment que vegis que el cotxe no funciona correctament i poder evitar mals pitjors.

 

Font: Diariomotor

Imatges: Tallers Fabregat Bellpuig

 

Per a que serveix la corretja de distribució

Publicat per 1:56 pm Actualitat, Blog, Consells | 0 comentaris

Per a que serveix la corretja de distribució

 

La corretja de distribució transmet el moviment circular del cigonyal cap al o els arbres de lleves, que accionen les vàlvules d’admissió i d’escapament. Alguns corretges de distribució també accionen la bomba d’aigua o les bombes mecàniques d’injecció de combustible.

 

A l’haver tants elements connectats amb la corretja de distribució han d’estar perfectament sincronitzats, les vàlvules d’admissió i d’escapament han d’accionar-se en el moment oportú, de la mateixa manera que la injecció de combustible (mecànica) han de funcionar al mateix temps que altres elements.

 

Aquesta sincronització se l’anomena posada a punt de la distribució, posada en fase o calat de la distribució. Cada element mòbil accionat per la corretja ha d’estar en un punt determinat abans de col·locar-la, per a que tots els elements del motor puguin funcionar sense interferir entre ells. Una corretja de distribució mal calada pot donar lloc a una pèrdua de prestacions si el decalatge és petit. Si aquest decalatge és gran, possiblement les vàlvules i els pistons puguin xocar, causant greus avaries internes al motor, les quals segons quin cotxe, no valdrà la pena arreglar-lo.

 

Hi ha els motors nomenats de no interferència, en el que les vàlvules i els pistons no arriben a xocar i on el trencament de la corretja no tindria més conseqüències que una nova posada a punt de la distribució.

 

Totes les peces que conformen la corretja de distribució

 

La corretja de distribució tenen dues cares. L’interna és dentada i és la que arrastra els elements que tenen que anar perfectament sincronitzats. L’externa és llisa i s’hi recolzen els rodets tensors, que fan que la corretja quedi subjecta, i altres elements com la bomba d’aigua, que no tenen la necessitat de girar sincronitzadament.

 

Cada quan canviar la corretja de distribució

 

Cal revisar la corretja de distribució cada vegada que facis el manteniment al vostre taller de confiança i ells et recomanaran substituir-la depenent del seu estat i canviar-la. S’ha de tenir especial cura en alguns tipus de vehicles, per exemple, els que fan recorreguts curts i per ciutat, igualment els que viuen en climes extrems (per fred o calor) o qui aparca el cotxe al carrer o circuli per ambients amb molta pols, pluja o fang.

 

En una inspecció visual de la corretja ja es pot detectar problemes. Si té esquerdes, hi ha  decoloració,  està despresa, té lleugers trencaments o un gran desgast, és aconsellable canviar-la per evitar mals majors.

 

També a l’hora de canviar la corretja és important no has de ser garrepa i substituir tots els elements perifèrics. Per tant, haurem de canviar tots els tensors i la bomba d’aigua si aquesta funciona amb la corretja. També seria convenient substituir els retens dels arbres de lleves i del cigonyal, per evitar possible fugues pel deteriorament de les mateixes en un futur. Si hi ha arbres cotrarotants (per equilibrar el motor i disminuir vibracions), també s’han de canviar les seves corretges d’accionament (de ser independents) i els rodaments necessaris.

 

Has de tenir en compte que si no es porta un bon manteniment de la corretja de distribució es pot esquarterar o danyar, independent de l’ús que se li hagi fet. I si es trenca, es poden doblegar les vàlvules o les bieles, fer-se malbé els pistons de la part superior i l’arbre de lleves es pot partir.

 

Esperem que aquestes recomanacions t’hagin ajudat a tenir cura del teu vehicle. Has de tenir en compte que el manteniment del teu vehicle és la millor seguretat.

 

Font: Infotaller

Imatges: Tallers Fabregat Bellpuig

 

 

La història del control de creuer

Publicat per 9:01 am Actualitat, Blog | 0 comentaris

La història del control de creuer

 

Saps que és el control de creuer? És un sistema que permet al vehicle configurar una velocitat determinada i mantenir-la de manera constant i uniforme sense necessitat de que el conductor hagi de tocar el pedal de l’accelerador.

 

Els orígens es remunten a principis del segle XX. La desapareguda marca de cotxes Wilson-Pilcher, portava un sistema capaç de regular la velocitat de manera constant gràcies al fabricant Peerless.

 

La marca de recanvis Peerless assegurava a les marques de cotxes la possibilitat de que poguessin mantenir de manera constant la velocitat tant si anaven costa amunt o costa avall.

 

Tot i que hi ha registres històrics que confirmen que el sistema de creuer es remuntat inclús a anys anteriors. L’any 1788, l’inventor escocès James Watt, juntament amb Matthew Boulton, ja havien desenvolupat una tecnologia capaç de controlar la velocitat en les màquines de vapor. Va ser una idea molt primitiva, quasi anecdòtica que no aconsegueix explicar el control de creuer modern.

 

A la dècada de 1940 Ralph Teetor, nascut a Indiana, que a més de ser enginyer era president de la companyia d’elements de l’automòbil The Perfect Circle Co. Malgrat perdre la visió als 5 anys per culpa d’un accident, no li va ser un impediment per arribar molt lluny a la vida.

 

El control de creuer: un invent revolucionari

 

Així, un dia quan anava de copilot amb el seu advocat, el qual tenia la mania d’accelerar i frenar mentre parlava, li va venir al cap una solució teòrica que l’any 1945, va tenir la primera patent.

 

Havia dissenyat el primer sistema de control de velocitat automàtic, que va aconseguir desenvolupar i fabricar la seva empresa i que Chrysler incorporaria als seus models l’any 1958.

 

L’invent de Teetor funcionava de la següent manera: l’accelerador estava format per un motor elèctric que s’accionava gràcies a un cargol bidireccional. I que a la vegada es movia gràcies a un electroimant.

 

Per tant, un pal de 12 volts centrat a l’accelerador s’encarregava de regular el gir dels cargols i per tant del motor per mantenir constant l’acceleració.

 

El sistema de control de creuer es va convertir ben aviat en tota una revolució als EEUU. Per una banda era molt còmode en un país on les distàncies són molt llargues, i per una altra banda, degut a la crisi del petroli del 73, en la que els conductors americans van confiar en el sistema de control de creuer com una manera efectiva per estalviar combustible.

 

Tot i les crítiques que aquest sistema va tenir i té en l’actualitat, no deixa de ser una innovació que serveix com a punt de partida pel cotxe autònom.

 

Pel que fa a Ralph Teetor, va ingressar al Saló de la Fama de l’Automòbil americà, demostrant que la discapacitat més gran és la que ens imposem nosaltres mateixos.

 

Font: Noticias.coches

Imatges: Tallers Fabregat Bellpuig

 

I tu amb quina personalitat t’identifiques?

Publicat per 2:37 pm Actualitat, Blog, Consells | 0 comentaris

Els 7 perfils dels conductors. Amb quin t’identifiques?

 

Cada persona és un món i així ho demostren les seves reaccions davant de l’entorn que ens rodeja. La teoria es comprova igualment quan conduïm, ja que existeixen múltiples maneres d’interactuar amb la resta de conductors.

 

Goodyear i la London School of Economics and Political Science (LSE) han publicat el resultat d’un estudi sobre seguretat vial que determina els patrons de conducta més comuns a la carretera.

 

La llista distingeix els següents 7 perfils:

 

 • Competitiu: necessita anar sempre el primer i que ningú s’interposi en el seu camí.

 

 • Evasiu: tot el que el rodeja constitueix un perill i tothom comet infraccions menys ell.

 

Procura conduir amb tranquil·litat

Procura conduir amb tranquil·litat

 

 • Filòsof: assumeix els errors raonablement i sense alterar-se.

 

 • Fugitiu: eludeix la frustració personal i la comunicació amb altres conductors concentrant-se en la música o el telèfon.

 

 • Justicier: Castiga i renya ell mateix arribant inclús a abandonar el vehicle per encarar-se als altres conductors.

 

 • Professor: vol ensenyar als altres a reconèixer els errors que cometen i que li agraeixin la lliçó donada.

 

 • Setciències: semblant al perfil de professor, però és més agressiu cap als altres conductors.

 

Aquestes dades s’han extret de debats i entrevistes amb profunditat i defineixen com es manifesten les característiques de la personalitat al produir-se certes situacions sobre l’asfalt.

 

El psicòleg social responsable del projecte, el doctor Chris Tennant, afirma en aquest sentit: “els diferents tipus de personalitats constitueixen vàlvules d’escapament que els conductors fan servir per a lidiar amb les seves emocions i sentiments de frustració. Ningú encaixa constantment en un tipus o un altre de personalitat. En funció del moment i de la interacció que s’estigui produint, quasi tots nosaltres ens podríem reconèixer en varis d’aquests perfils”.

 

Tennant incideix en la influència de la gestió de les emocions pròpies a l’hora d’afrontar aquestes dificultats. “Tot i que nosaltres ens preocupem de com condueixen els altres, aquest estudi suggereix que la seva forma d’actuar també depèn del que nosaltres fem. Som nosaltres els que creem aquestes personalitats que ens disgusten”, explica. El vicepresident de Pneumàtics de Consum de Goodyear a l’Àfrica, Europa i Orient Mitjà, Olivier Rousseau, considera que l’educació vial i l’experiència al volant continuen suposant els remeis més eficaços per a controlar i corregir els hàbits inadequats que poden generar un risc per la resta de conductors.

 

Font: Excelencias del motor

Imatges: Pixabay

 

 

Avantatges i desavantatges del sistema start/stop

Publicat per 3:42 pm Actualitat, Blog, Consells | 0 comentaris

Avantatges i desavantatges del sistema start/stop

 

El sistema Start/Stop avui en dia és una de les tecnologies més habituals. Quasi tots els cotxes actuals ho porten ja que redueix els consum i les emissions. Tot i que encara hi ha molt desconeixement al voltant d’aquest sistema. Per aquest motiu et farem cinc cèntims dels seus avantatges i desavantatges:

 

 • Com funciona el sistema Start/Stop i per què serveix?

 

És una de les millors eines per reduir el consum i les emissions quan es condueix per ciutat.

 

Va ser creat pels moments que hem d’estar molta estona aturats amb el motor engegat. Ja que pot suposar una mitja d’un 30% d’estalvi en els trajectes habituals per ciutat, i pot arribar a reduir el consum fins a 15%, sempre i quan les parades siguin superiors a 10 o 20 segons.

 

El sistema Start/Stop està compost d’un motor d’arrancada “reforçat”, una bateria amb més capacitat i un motor de combustió interna optimitzat per tenir-lo sempre lubricat i refrigerat a causa les contínues parades i arrencades. Amb el temps, aquest sistema ha tingut diverses variants, com els alternadors reversibles o el sistema de càrrega paral·lela mitjançant condensadors per que les bateries no patissin les contínues càrregues i descàrregues.

 

Generalment, els sistemes Start/Stop es nodreixen dels sensors del vehicle per saber que volem fer. La parada del motor es produeix quan parem el cotxe o desaccelerem fins a velocitats inferiors a 5 km/h. I l’arrancada es produeix quan deixem anar el pedal de fre en els cotxes automàtics o accionem el pedal de l’embragatge amb els cotxes amb canvi manual. Aquest procés, avui en dia, gairebé ni és nota.

 

 • Hi ha risc d’avaria utilitzant l’Start/Stop?

 

Gràcies a que la funció Start/Stop avalua la temperatura de l’anticongelant, l’ús de l’aire condicionat, la demanda d’assistència sobre la direcció, el servofrè,… està dissenyat per que no impliqui cap defecte durant la conducció.

 

Sí que és cert que al començament d’implantar-se el sistema Start/Stop moltes bateries i motors d’arrancada s’espatllaven abans d’hora, per aquest motiu hi ha molta gent que en el moment que s’assenten al volant desactiven el sistema Start/Stop, però això és degut al desconeixement en les millores aplicades en aquest sistema i que els elements tenen una vida útil més gran que tenien els alternadors i els motors d’arrancada abans.

 

 • Quan hem de desactivar l’Start/Stop?

 

Tot i que el sistema Start/Stop està dissenyat per a tot tipus de situacions i riscs, a vegades és millor que el motor reposi durant uns segons per que es lubriquin les parts i millorar la refrigeració. Per exemple, en un viatge de molts quilòmetres, quan hi ha grans esforços per una càrrega elevada o quan es conduir en circuït, es recomanable desactivar aquesta funció.

 

El pròxim pas en els sistemes Start/Stop serà l’eficiència predictiva, que determinaran quan circular amb el motor en marxa i quan amb el motor apagat per tal de buscar el màxim estalvi de consum. Seran capaços de conèixer les necessitats de potència i poder circular amb el motor en marxa o apagat.

 

En el següent vídeo s’explica molt bé com funciona el sistema Start/Stop:

 

 

Font: diariomotor

Imatges: Tallers Fabregat Bellpuig

 

 

Ús de cookies

Aquest lloc web utilitza galetes (cookies) perquè vostè tingui la millor experiència d'usuari. Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les esmentades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies, punxi l'enllaç per a més informació .plugin cookies

ACEPTAR