Bloc


Com detectar si l’embragatge està fallant

Publicat per 7:57 am Actualitat, Blog, Consells | 0 comentaris

Com detectar si l’embragatge està fallant

 

L’embragatge és una part fonamental del vehicle que transmet potència del motor a la caixa de canvis, el que permet separar o unir el gir del motor del cotxe a la transmissió, alliberant així el moviment cap a les rodes motores si en aquell moment hi ha una marxa engranada.

 

En quant a la vida útil d’un embragatge, hi ha diversos factors que hi influeixen: la qualitat del dispositiu, l’ús que se’n fa, el tipus de conducció i els mals hàbits, com descansar el peu sobre el pedal, que accelera el seu desgast.

 

El cotxe consta de moltes peces mecàniques que treballen conjuntament, totes elles es desgasten. Per aquest motiu depenent de l’ús que li donem, peces com l’embragatge acabaran trencant-se tard o d’hora i les hauràs de canviar o reparar.

 

Detectar quan l’embragatge comença a fallar farà que t’estalviïs molts diners. Notes el pedal diferent? Sents olor de cremat? Et presentem els diferents comportaments que denotaran que hi ha alguna cosa que no funciona.

 

El funcionament d’un cotxe s’assembla molt al del cos humà. Com quan tenim una malaltia que es manifesta amb símptomes, amb el cotxe passa el mateix. Seguidament t’explicarem els símptomes relacionats amb el sistema d’embragatge, detectar-ho a temps i estalviar-te un disgust més gran:

 

Lliscament

 

Ho notaràs per que el cotxe puja de voltes però no guanya en velocitat tal i com ho hauria de fer. Popularment es diu que l’embragatge patina. El motor augmenta el seu règim, però la velocitat no arriba a la transmissió pel que el cotxe no augmenta la seva velocitat.

 

Això sobretot ho notaràs quan necessitaràs extra de potència, com un avançament o una pujada, i com més llarga sigui la marxa i més premem l’accelerador.

 

Aquí pots veure la diferència

 

Per tant, tan bon punt notis això, has d’arribar al taller conduint amb suavitat, sense abusar de l’accelerador i a menys de 100 km/h si és possible. Amb això evitaràs que s’acceleri el desgast; és millor que el cotxe tardi a accelerar a que no acceleri.

 

Olor de cremat

 

Una conducció agressiva o mantenir premut el pedal de l’embragatge pot provocar un sobreescalfament del mateix. I quan la temperatura de l’embragatge augmenta massa, els revestiments es poden sobreescalfar i començar a cremar.

 

Sentirás una olor peculiar, i si l’embragatge no es refreda en un període de temps prudent, això podria afectar a altres peces importants.

 

Sorolls

 

Un soroll estrany al cotxe és un malson per a tothom, i més encara si no tenim ni idea d’on pot venir i si està relacionat amb una avaria important. L’embragatge no és una excepció, i ens pot avisar d’algun fallo depenent del tipus de soroll que faci:

 

 • Soroll de fregament a l’embragar: podria ser un mal ajustament o una mala instal·lació del comandament de transmissió.

 

 • Xiulet quan tenim premut el pedal de l’embragatge: si sens un cruixit, podria ser un desgast de la ròtula de la forquilla de l’embragatge; però si fa un soroll semblant a un grill, el desgast estaria en el rodament de l’empenta.

 

 • Soroll en punt mort: com l’anterior, podria ser un desgast de la forquilla de l’embragatge. El normal és que desaparegui quan al prémer l’embragatge, i a vegades no se li dóna la importància que realment té.

 

 • Un soroll que augmenta al prémer lentament el pedal: pel contrari, si al prémer el pedal el soroll és més fort, el problema podria estar en el collarí. Es pot notar quan anem a baixes velocitats o quan aparquem marxa enrere.

 

És fàcil detectar problemes amb el sistema d’embragatge

 

 • Sorolls quan embraguem i, a més a més, no pots embragar: normalment es produeix quan s’embraga amb revolucions molt altes, i això desgasta l’amortidor del disc fins que quedi completament destrossat.

 

Problemes amb el canvi de marxes

 

Poden ser deguts a vàries causes i fàcilment detectables, ja que et costarà molt posar la marxa que vols i quan canvies la marxa va acompanyat d’un sorolls molt molest.

 

Normalment el problema ve d’una fuga en el sistema hidràulic de l’embragatge o que algun enllaç mecànic està mal ajustat.

 

Escolta el teu cotxe i cuida’l

 

Com has pogut comprovar ja diversos símptomes que et poden indicar que l’embragatge està en mal estat. En aquest tipus de reparacions el més aconsellable es substituir tot el sistema i no només la peça danyada.

 

Tot i que el cost de la mà d’obra es elevat, t’evitaràs de tornar al taller durant un període llarg de temps.

 

Font: Infotaller

Imatges: Tallers Fabregat Bellpuig

 

 

Les bugies: molt importants pel correcte funcionament del cotxe

Publicat per 10:59 am Actualitat, Blog, Consells | 0 comentaris

Les bugies: molt importants pel correcte funcionament del cotxe de benzina

 

Cada certs quilòmetres s’ha de fer la revisió del cotxe, on també es revisen les bugies i es canvien, si fos necessari. Són una part molt important per al correcte funcionament del vehicle de benzina.

 

Les bugies formen part del sistema d’encesa en els motors de combustió, i estan instal·lades dins de cada cilindre. És a dir, el teu cotxe té tantes bugies com cilindres, i tenen la finalitat de produir una “xispa” d’alta potència (normalment d’uns 20.000 volts) per a la combustió de la barreja d’aire i combustible, amb un pol positiu i un de negatiu separats per un aïllant, i això amb el temps produeix un desgast a les bugies. Són barates i senzilles, però unes peces molt importants per que el teu cotxe funcioni de manera correcta.

 

 

Les bugies són una part molt important del motor

Com funcionen les bugies del motor del teu cotxe

 

La part superior de la bugia està connectada a la bobina, i el cos (la part inferior) està encaixada dins del cilindre i conformada per un elèctrode. És a la part inferior on es produeix la “xispa” en qüestió. Però, no només ha de fer una “xispa”, si no una “xispa” de qualitat. Si la qualitat no és l’adequada, llavors hi ha problemes en la combustió que afecten a la potència i rendiment del motor.

 

I què passa si les bugies estan en mal estat?

 

Si notes una falta de potència o un consum excessiu de combustible, probablement estiguin ocasionats per que la “xispa” ha perdut qualitat i les bugies s’han de canviar.

 

Encara que només una de les bugies estigui malament s’han de substituir totes, si no, podries continuar tenint problemes d’encesa.

 

Recorda que les bugies es canvien cada 100.000 km aproximadament, si no, notaràs que el motor consumeix més i, amb el temps, notaràs que comença a fer petits tirons. Al final, el motor passarà a funcionar amb tres cilindres i, finalment, es pararà o no arrancarà.

 

Entre els problemes que poden tenir les bugies hi ha: els residus d’impureses, els depòsits de carbó i d’oli, el reescalfament, desgast, òxid. I els seus símptomes són:

 

 • Depòsit d’impureses a la bugia. Notaràs que el motor falla quan treballa a un alt rendiment. L’aïllament i els elèctrodes de la bugia estaran coberts per incrustacions, normalment de color blanc. Pot ser degut a: pèrdua d’oli a través dels cèrcols del pistó o mala qualitat de la benzina que es solidifiquen a la punta de la bugia.

 

Bugia en mal estat

 

 • El depòsit de carbó a la bugia dóna dificultat en l’arrancada i rendiment deficient en les marxes curtes. En aquests casos, la punta d’encesa està totalment coberta de residus de carbó, de color negre. Això succeeix per: circular a baixa velocitat durant molt de temps, la barreja d’aire/combustible massa rica, el sistema d’encesa està espatllat o el distribuïdor porta retràs.

 

 • Depòsits d’oli a la punta de la bugia. Notaràs que al cotxe li costa arrancar i té un rendiment deficient en marxes lentes. Si la punta de la bugia està engreixada, humida i negra, pot voler dir que: les argolles del pistó tenen fugues o hi ha un cilindre gastat o danyat. La solució: canviar les argolles o rectificar els cilindres.

 

 • El reescalfament de les bugies provoca: uns petits tirons del motor, com una pèrdua de potència a alta velocitat. L’aïllament de porcellana de la bugia és blanc, vidriós/brillant i els sediments acumulats estan fosos amb la ceràmica. Això pot ser degut a: temps d’encesa massa avançat, mal funcionament dels sistema de refrigeració del cotxe, la barreja d’aire/combustible és pobra, que la bugia està mal ajustada o, fins i tot, que no sigui l’adequada.

 

 • L’aïllament de ceràmica de la bugia està trencat o esquerdat, ja hauràs notat una baixada del rendiment del motor. Pot ser degut a: una pujada o baixada molt brusca de temperatura. Si la porcellana es desprèn de la bugia pot fer malbé els cilindres, les vàlvules i els pistons.

 

 • Els elèctrodes de la bugia estan fosos: notaràs una dràstica pèrdua de força del motor i, a més a més, la seva temperatura puja massa, el que genera danys al pistó. En casos molt extrems, l’elèctrode central pot arribar a desaparèixer i fondre l’aïllament de porcellana. Aquest tipus d’avaria té molt a veure amb el tipus de conducció, ja que es pot produir quan has conduit molt de temps a una gran velocitat. Però també pot ser degut que no funcioni el sistema de refrigeració, hi ha focus de reescalfament a la càmera de combustió o el temps d’encesa està massa avançat.

 

 • Òxid a la punta d’encesa de la bugia pot voler dir: combustible de mala qualitat, però, pot sortir de manera natural, si vius en zones molt humides o deixes el cotxe molt de temps sense engegar. Notaràs que el motor no va correctament perquè la “xispa” és molt dèbil. En aquests casos és millor canviar les bugies.

 

 • Desgast anormal de les bugies i la distància entre l’elèctrode i on es produeix la “xispa” és molt pronunciat. Et costarà molt arrancar i tindràs menys potència. Això només succeeix si poses benzina amb plom, però, avui en dia, la majoria la venen sense plom.

 

Com pots veure, amb els consells que hem compartit, tens diverses maneres de diagnosticar si tens un fallo en les bugies. Però per qualsevol dubte és millor que vagis al teu taller de confiança per a que t’assessorin adequadament.

 

Font: consejos.oscaro

Imatge: Tallers Fabregat Bellpuig

Els beneficis del filtre de pol•len

Publicat per 10:53 am Actualitat, Blog, Consells | 0 comentaris

Els beneficis del filtre de pol·len

 

És molt important mantenir en perfectes condicions aquest element del vehicle per la seguretat vial i la salut dels conductors. A més a més, et farem cinc cèntims d’aquest tipus de component…

 

 • Es va començar a muntar la dècada del 1980 als vehicles de luxe i més tard a vehicles de fabricació en sèrie.

 

 • Té múltiples avantatges:

 

Redueix l’exposició a contaminants: pols, pol·len, insectes, carbonilla del dièsel, la pols dels pneumàtics i els frens i els gasos perjudicials per a la salut.

 

Porten polifenols que preveuen el creixement de bactèries i altres microorganismes al filtre.

 

Crea un ambient més confortable per a les persones que pateixen asma o al·lèrgies ja que evita que entrin dins de l’habitacle.

 

Aquests filtres atrauen i atrapen les partícules més petites. I això és molt eficient quan conduïm per ciutat, embussos, túnels o trànsit.

 

Un filtre net permet que entri l’aire molt net dins del vehicle, reduint la brutícia a l’interior del parabrises el que millora desentelar-lo més ràpid.

 

 • Avui en dia les millores de les propietats del filtre de pol·len es degut als efectes de la contaminació atmosfèrica té en la nostra salut avui en dia si es fa un manteniment adequat.

 

Història del control de creuer

El filtre de pol·len té múltiples avantatges

 

 • Els filtres d’habitacle estan confeccionats amb una fibra sintètica no teixida que utilitza tecnologia avançada fosa amb bufat per a donar-li forma i resistència.

 

 • Revestit de polyphenol. Aquest filtre té una capa de polyphenol natural, un compost aromàtic que es troba a la pela del raïm, la granada i el te. S’utilitza per a prevenir el creixement de bactèries i altres microorganismes amb el filtre i evitar respirar el pol·len i les espores de l’aire que respirem. Això és molt beneficiós per als propensos a reaccions al·lèrgiques o problemes respiratoris.

 

 • Electrostàtica 1. Quan l’aire passa pel filtre, es genera una carga electrostàtica que atrau partícules tan petites com de 0.3 micres, com bactèries i nanopartícules de la carbonilla del dièsel.

 

 • Carbó actiu 2. Aquests filtres porten diminutes partícules de clasques de coco carbonitzades i triturades incrustades al filtre. Aquestes partícules tenen canals que atrapen els gasos perjudicials com el diòxid de nitrogen (NOx), que és un gas verinós emès pels motors de benzina i dièsel. Un gram de carbó actiu té una superfície de més de 1000 metres quadrats i és el principal ingredient actiu de les màscares de gas. Finalment, el carbó es carrega durant la vida útil del filtre.

 

Esperem que aquest article t’hagi ajudat per a de donar-li tota la importància que es mereix el filtre de pol·len.

 

Font: La comunidad del taller

Imatges: Tallers Fabregat Bellpuig

 

Com superar l’estiu dins del cotxe

Publicat per 4:19 pm Actualitat, Blog, Consells | 0 comentaris

Com superar l’estiu dins del cotxe

 

Quan fa tanta calor a vegades es fa pesat agafar el cotxe, per aquest motiu en aquest article et volem donar uns pautes i recomanacions per que el teu cotxe no sigui un forn.

 

 • Utilitzar el para-sol es torna imprescindible

 

Està demostrada la seva eficàcia, ja que redueix com a mínim 11º la temperatura de l’interior. És de vital importància quan el sol dóna directament al cotxe, cosa que pot provocar temperatures de fins a 55º C dins del vehicle si a l’exterior estem a 35º C. A més a més, evitarem les cremades a la pell al assentar-nos al seient, a l’agafar el volant,… que poden arribar a 70º C en les mateixes condicions.

 

 • El color marca la diferència

 

Com tothom sap un cotxe negre capta 10º C més que un de color blanc amb només tenir-lo 10 minuts exposat al sol. Això pot ocasionar, tal i com hem comentat, greus cremades a la pell com a conseqüència de tocar la carrosseria o els seients.

 

 • Compte amb els nens i els animals

 

En aquesta època de l’any són els més vulnerables, ja que no tenen tan desenvolupats els aparells respiratoris ni els mecanismes de sudoració com els adults, per tant s’haurà de tenir especial cura.

 

 • Els vidres tintats també ajuden

 

Aquestes làmines tenen un filtre contra els raigs UV cosa que evitarà que el sol deteriori la tapisseria o el quadre de comandaments interior del teu cotxe, com també éstà recomanat per l’Skin Cancer Fundation per evitar les cremades a la pell degut als raigs UV.

 

 

Els vidres tintats són importants per superar la calor

 

 • No surt a compte abaixar la finestra

 

A diferència del que es creu, abaixar la finestra només ens reduirà 2º C la temperatura interior. Resulta molt més efectiu utilitzar el para-sol.

 

 • Renovar l’aire abans d’arrencar el cotxe.

 

Una manera ràpida i efectiva de baixar fins a 10º C la temperatura interna del vehicle i sense haver d’engegar l’aire condicionat és, amb la porta tancada del conductor, abaixar la finestra i seguidament obrir i tancar successivament la porta de l’acompanyant. En poca estona veuràs reduïda la temperatura de l’interior, tal i com t’ensenyem en el següent vídeo de mostra:

 

 

 

Esperem que amb aquests consells puguis suportar les altes temperatures a que estem acostumats cada vegada que s’apropa l’estiu gaudir dels molts avantatges de l’estiu.

 

Font: Excelencias del motor

Imatges: Tallers Fabregat Bellpuig

Consells per a evitar que els nens es maregin al cotxe

Publicat per 5:14 pm Actualitat, Blog, Consells | 0 comentaris

Consells per a evitar que els nens es maregin al cotxe

 

Per a molts agafar el cotxe per a fer un viatge llarg és un moment temut degut als marejos (anomenat cinetosis) que és un trastorn produït pel moviment de les persones que viatgen en mitjans de transport (avió, tren, vaixell, cotxe,…). Això succeeix per que el cos està aturat i tot al volant es mou.

 

Aquesta sensació és més acusada en els nens, per tant, avui repassarem diversos tips que pots utilitzar i, d’aquesta manera evitar els terribles marejos.

 

No és habitual que els nens menors de 2 anys pateixin marejos, ja que a partir d’aquesta edat els marejos s’incrementen fins als 12 anys. Després va disminuint la freqüència, tot i que hi ha adults que poden patir cinetosis durant tota la seva vida.

 

Els marejos són deguts a la pèrdua d’equilibri, és a dir, la descoordinació entre la vista i les sensacions que rep l’oïda interna i els nostre sistema osteomuscular.

 

La sensació de pèrdua d’equilibri i d’orientació normalment van acompanyat de ganes de vomitar. El més important es intentar prevenir el mareig. Aquí et deixem uns quants consells:

 

 • S’ha de mantenir la vista en l’horitzó, i seure al seient del davant, si pot ser. També es pot mirar per una finestra lateral, però a la llunyania: muntanyes, núvols,…

 

 • Seria convenient evitar llegir, escriure, pintar, dibuixar, jugar a videojocs,… per que llavors som menys conscients del moviment extern i afavorim el mareig: per exemple, quan un nen mira fixament un objecte i després aixeca la vista al voltant, l’adaptació serà més difícil per que el canvi és molt brusc.

 

Per no marejar-te evita llegir dins del cotxe

Per no marejar-te evita llegir dins del cotxe

 

 • Evita que el nen vagi amb gana o hagi menjat massa. Durant els viatges llargs es poden aprofitar les parades (cada dues hores) per a menjar alguna cosa lleugera.

 

 • No condueixis amb brusquedat, sobretot a les corbes i a les frenades.

 

 • Dins del vehicle hi ha d’haver unes condicions de temperatura i de ventilació agradables, evitant la calor excessiva. Ventila l’interior del cotxe de tant en tant.

 

 • Si els nens es distreuen evitarem que es maregin: jugueu al què veus: canteu, busqueu formes a les muntanyes, als núvols,…

 

 • Si el nen té símptomes de mareig, és l’hora d’obrir les finestres per a que li doni l’aire o aturar-te en algun lloc adequat per a que baixi a passejar, es refresqui, mengi alguna cosa,…

 

 • Mentre es dorm no hi ha marejos, de manera que seria bona idea plantejar-se viatjar en el moment que coincideixi l’hora de dormir del nen (nit, migdiades,…).

 

Aprofita l’estona que dormen els nens per conduir

 

Els medicaments pel mareig han de ser l’última opció (s’han de tenir en compte els efectes secundaris), i són per a nens més grans. Consulta al pediatra i segueix les seves instruccions.

 

No t’oblidis d’agafar bosses pel mareig. Recorda que s’aprèn a no marejar-se amb el pas del temps. Porta roba de recanvi, tovalloletes humides i alguna cosa de menjar pels més petits (pot ajudar a que l’estómac es recuperi més ràpid després  de vomitar, sempre i quan al nen li vingui de gust) i continuar el viatge millor.

 

Si has de parar per que el nen vomiti, segueix els consells anteriors: un passeig per a que li toqui l’aire, menjar alguna cosa i, si està molt marejat, estirar-se de cara amunt amb els ulls tancats fins que es trobi millor. Una tovalloleta fresca al front l’ajudarà.

 

Esperem que aquests consells us ajudin a evitar el mareig dels nens quan van al cotxe. S’ha de tenir en compte que si el nen vomita és per que no ho pot evitar. Has de tenir paciència, comprensió i procurar que el nen no es posi encara més nerviós.

 

Font: bebesymas

Imatges: Pixabay

 

Ús de cookies

Aquest lloc web utilitza galetes (cookies) perquè vostè tingui la millor experiència d'usuari. Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les esmentades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies, punxi l'enllaç per a més informació .plugin cookies

ACEPTAR